„Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt. 8,13)

Błogosławione Dzieci Fatimskie - Hiacynta i Franciszek Marto to rodzeństwo z Portugalii, żyjące na początku XX wieku. Dzieci wraz z kuzynką Łucją zajmowały się wypasem owiec na wzgórzach i polach Fatimy. 13 maja 1917 roku objawiła im się Matka Boża, prosząc o modlitwę różańcową, przede wszystkim w intencji pokoju na świecie oraz w intencji grzeszników. Maryja Dziewica objawiała się dzieciom każdego trzynastego dnia miesiąca aż do 13 października 1917 roku. Przekazała dzieciom trzy tajemnice dotyczące ich samych i losów świata. Dziesięcioletni wówczas Franciszek, siedmioletnia Hiacynta i nieco starsza Łucja, starali się wypełniać prośby „Pięknej Pani”. Dzieci odmawiały różaniec, podejmowały dobrowolne umartwienia. Franciszek był spokojnym, wrażliwym, uczuciowym chłopcem. Lubił rozmyślać i medytować. Po objawieniach jego duchowość pogłębiła się przez umiłowanie Boga. Zmarł, przyjąwszy I Komunię Świętą, mając zaledwie 11 lat. Hiacynta była przepełniona modlitwą. Swoje cierpienia ofiarowała za pokój na świecie i w intencji Ojca Świętego. Zmarła po długiej chorobie w wieku 10 lat. Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 13 maja 2000 roku w Fatimie ogłosił Hiacyntę i Franciszka błogosławionymi.