KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA SPSK

 

DATA

TREŚĆ

PODSTAWA PRAWNA

1 WRZEŚNIA 2015

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Rozp. MEN z 18.04.2002 r.

w sprawie organizacji

roku szkolnego

18 WRZEŚNIA 2015

Wspomnienie

Świętego Stanisława Kostki

Rok liturgiczny

14 PAŹDZIERNIKA 2015

Dzień Edukacji Narodowej

- ślubowanie uczniów klas I

Ustawa o Systemie Oświaty

GRUDZIEŃ 2015

Warsztaty adwentowe w ramach programu wychowawczego szkoły

Dzień Patronalny SPSK 8 XII

Program formacyjny SPSK

23 – 31 GRUDNIA 2015

Zimowa przerwa świąteczna

Rozp. MEN z 18.04.2002 r.

w sprawie organizacji

roku szkolnego

6 STYCZNIA 2016

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Rozp. MEN z 5.10.2010 r.

STYCZEŃ 2016

Próbny sprawdzian dla klas VI

Plan pracy szkoły

15 – 28 LUTEGO 2016

Ferie zimowe

Rozp. MEN z 18.04.2002 r.

w sprawie organizacji

roku szkolnego

20 LUTEGO 2016

Wspomnienie

Błogosławionych Dzieci

z Fatimy

Rok liturgiczny

MARZEC 2016

Termin wyznaczony przez Wydział Katechetyczny będzie podany w późniejszym terminie

Rekolekcje wielkopostne

Ustawa o Systemie Oświaty

24 – 29 MARCA 2016

Wiosenna przerwa świąteczna

Rozp. MEN z 18.04.2002 r.

5 KWIETNIA 2016

godz. 9.00

godz. 11.45

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej

język polski i matematyka

język obcy nowożytny

Rozp. MEN z 30.04.2007 r.

w sprawie przeprowadzania sprawdzianów

5 KWIETNIA 2016

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I – V

szkoły podstawowej

Rozp. MEN z 5.10.2010 r.

2 MAJA 2016

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Rozp. MEN z 5.10.2010 r.

27 MAJA 2016

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Rozp. MEN z 5.10.2010 r.

CZERWIEC 2016

Pielgrzymka Szkół SPSK na Jasną Górę

Program formacyjny SPSK

24 CZERWCA 2016

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Rozp. MEN z 5.10.2010 r.

w sprawie organizacji

roku szkolnego

31 SIERPNIA 2016

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Ustawa o systemie Oświaty