REKRUTACJA

Termin składania podań do 28 kwietnia 2017 r.

Druki podań dostępne w sekretariacie szkoły.

Do podania należy dołączyć zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.

W I połowie maja przed badaniem predyspozycji odbędzie się cykl 4 spotkań przygotowawczych dla kandydatów do szkoły muzycznej. Szczegółowe terminy spotkań to zostaną podane później.

Badanie predyspozycji do kształcenia muzycznego odbędzie się w połowie maja.

W celu ustalenia godziny badania prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.