Oferta szkoły

Zajęcia prowadzone są w klasach:

 • Fortepianu,

 • Skrzypiec,

 • Wiolonczeli,

 • Fletu,

 • Klarnetu,

 • Gitary.

W miarę zainteresowania będziemy proponować naukę na innych instrumentach.

 

Kształcenie odbywa się w cyklach:

 • Cykl 6-letni dla dzieci, w wieku od 5 do 9 lat, umożliwiający naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze lub klarnecie i flecie.

 • Cykl 4-letni dla dzieci i młodzieży, w  wieku od  8 do 16 lat, umożliwiający naukę gry na: wiolonczeli, gitarze, klarnecie i flecie.

 

Przedmioty w cyklu 6-letnim:

- klasy I - III:

 • instrument (2 x 30 minut tygodniowo),

 • kształcenie słuchu z rytmiką (2 x 45 minut tygodniowo),

 • zespół (1 x 45 minut tygodniowo);

- klasy IV - VI:

 • instrument (2 x 45 minut tygodniowo),

 • kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi (2 x 45 minut tygodniowo),

 • zajęcia zespołowe (2 x 45 minut tygodniowo) – chór, orkiestra lub zespół kameralny,

 • zajęcia indywidualne (1 x 30 minut tygodniowo w klasach V-VI),

 • zespół instrumentalny.

Przedmioty w cyklu 4-letnim:

- klasa I:

 • instrument (2 x 45 minut tygodniowo),

 • podstawy kształcenia słuchu (2 x 45 minut tygodniowo),

 • zespół (1 x 45 minut tygodniowo);

- klasa II - IV:

 • instrument (2 x 45 minut tygodniowo),

 • kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi (2 x 45 minut tygodniowo),

 • zajęcia zespołowe (2 x 45 minut tygodniowo) – chór, orkiestra lub zespół kameralny,

 • zajęcia indywidualne (1 x 30 minut tygodniowo w klasach V-VI),

 • zespół instrumentalny.