Kadra

Dyrektor - mgr Marek Woźniak

Wicedyrektor– mgr Izabela Wiechno

Nauczyciele:

Altówka:
mgr Dorota Stera

Audycje muzyczne:
mgr Dorota Stera
mgr Gabriela Wiklak

Chór:
mgr Dorota Stera

Flet:
mgr Aleksandra Ławrynowicz-Drewek
mgr Przemysław Wiśniewski

Fortepian:
mgr Ewa Błaszczyk

Fortepian i akompaniament:
mgr Grzegorz Deruba
mgr Rafał Frydrych
mgr Weronika Łubisz (zwolnienie)
mgr Izabela Wiechno

Gitara:
mgr Sebastian Adamiak
dr Marek Ulański

Klarnet:
mgr Mariusz Grzelak

Kształcenie słuchu:
mgr Anna Sadowiak
mgr Dorota Stera
mgr Gabriela Wiklak

Rytmika:
mgr Anna Sadowiak

Saksofon:
mgr Mariusz Grzelak

Skrzypce:
mgr Barbara Solnica
mgr Paweł Więckowski

Wiolonczela:
mgr Elżbieta Werbelska
mgr Zbigniew Werbelski

Zespół:
mgr Dorota Stera
mgr Gabriela Wiklak
mgr Anna Sadowiak