NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA SPSK I STOPNIA

O Szkole

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich rozpoczęła swoją działalność dydaktyczną 1 września 2012 roku. Jest to pierwsza w Polsce szkoła muzyczna prowadzona przez nasze Stowarzyszenie.
Kształcenie artystyczne jest doskonałym dopełnieniem misji katolickich szkół ogólnokształcących, mającej na celu integralny rozwój człowieka.

Od początku uczyliśmy zgodnie z wymaganiami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie organizacji roku szkolnego, ramowego planu nauczania i zasad klasyfikacji i oceniania. Wszyscy nauczyciele legitymują się dyplomem ukończenia studiów i przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wykładanych przedmiotów.

Po roku działalności decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskaliśmy uprawnienia Szkoły Publicznej (DEK-WPM.IS-802/6/13).

Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej.


W szkole działa wypożyczalnia instrumentów i biblioteka.

Ucząc się w szkole muzycznej dziecko rozwija swoje zdolności muzyczne, ale również:

 • wyobraźnię,

 • wrażliwość,

 • spostrzegawczość,

 • pamięć,

 • umiejętność koncentracji,

 • sprawność manualną.

Może nauczyć się:

 • systematyczności,

 • dokładności,

 • pokonywania trudności,

 • dobrej organizacji czasu,

 • opanowania tremy.

Nasza Szkoła jest szkołą umuzykalniającą. Celem i zadaniem jest rozwój zdolności i zainteresowań muzycznych uczniów oraz przygotowanie świadomych odbiorców muzyki.
Absolwenci naszej szkoły po zdaniu egzaminów końcowych mogą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia.