TERMINY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA LICEUM 2016/17

2016/17

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Adresat

Dzień tygodnia

Godzina

Małgorzata Janowska

SKS

LO

piątek

15.00-16.00

Wojciech Klimkiewicz

Koło WOS

LO

piątek

14.15-15.00

Wioleta Pieszyńska

Zajęcia wyrównawcze
z języka niemieckiego

LO

piątek

16.00-16.40

Aleksandra Prośniewska

Zajęcia dodatkowe
z języka polskiego

2LO

poniedziałek

15.00-17.15

Magdalena Sobańska

Zajęcia dodatkowe
z chemii

2LO

wtorek

14.00-15.00

Magdalena Sobańska

Zajęcia dodatkowe
z chemii

3LO

piątek

14.00-15.30

Małgorzata Zakolska

Zajęcia dodatkowe
z języka polskiego

3LO

poniedziałek

13.20-15.00