KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017

 

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 1 września 2016 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2016 r.
 • Ferie zimowe 16 - 29 stycznia 2017 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
 • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
  • część humanistyczna 19 kwietnia 2016 r.
  • część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2017 r.
  • część z języka obcego nowożytnego 21 kwietnia 2017 r.
 • Zakończenie zajęć w klasie III liceum ogólnokształcącego 28 kwietnia 2017 r.
 • Egzamin maturalny:
  • egzaminy ustne od 11 do 27 maja 2017 r.
  • część pisemna od 4 do 24 maja 2017 r.
 • Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2017 r.
 • Wakacje 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

 

Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Szkoła podstawowa

 

 • 31.10.2016 r. - poniedziałek przed Uroczystością Wszystkich Świętych
 • 02.05.2017 r. - wtorek po Święcie Pracy i przed Świętem Narodowym Trzeciego Maja
 • 16.06.2017 r. - piątek po Uroczystości Bożego Ciała

 

Gimnazjum

 

 • 31.10.2016 r. - poniedziałek przed Uroczystością Wszystkich Świętych
 • 19.04.2017 r. - egzamin gimnazjalny
 • 20.04.2017 r. - egzamin gimnazjalny
 • 21.04.2017 r. - egzamin gimnazjalny
 • 02.05.2017 r. - wtorek po Święcie Pracy i przed Świętem Narodowym Trzeciego Maja
 • 16.06.2017 r. - piątek po Uroczystości Bożego Ciała

 

Licem

 

 • 31.10.2016 r. - poniedziałek przed Uroczystością Wszystkich Świętych
 • 02.05.2016 r. - wtorek po Święcie Pracy i przed Świętem Narodowym Trzeciego Maja
 • 04.05.2017 r. - matury pisemne z przedmiotów obowiązkowych
 • 05.05.2017 r. - matury pisemne z przedmiotów obowiązkowych
 • 08.05.2017 r. - matury pisemne z przedmiotów obowiązkowych
 • 16.06.2017 r. - piątek po Uroczystości Bożego Ciała