Drzwi Otwarte i rekrutacja
Rozpoczęliśmy zapisy dla uczniów, którzy chcieliby się uczyć w naszej szkole podstawowej w klasach I, IV lub VII oraz w klasie I liceum ogólnokształcącego, a także w klasie I szkoły muzycznej. Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie naszych szkół.
Wszystkie dzieci i rodziców zainteresowanych nauką w naszych szkołach zapraszamy na Drzwi Otwarte, podczas których będzie można poznać szkołę, nauczycieli
i obecnych uczniów naszych szkół. Drzwi Otwarte odbędą się 21 lutego i 29 marca 2017 r. w godzinach 17:00 - 19:30. O godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie informacyjne na sali gimnastycznej.
Zebrania z rodzicami
Kolejne zebrania dla rodziców uczniów z wychowawcami odbędą się 2 marca 2017 r., 6 kwietnia 2017 r. i 18 maja 2017 r. Spotkania dla klas szkoły podstawowej odbywają się o godz. 17:00. Następnie o godz. 18:00, wszyscy spotykamy się na sali gimnastycznej. O godz. 18:15 rozpoczną się zebrania dla rodziców uczniów gimnazjum i liceum.