Wycieczki
W najbliższym czasie planowane są wyjazdy klasowe oraz szkolne. Jedną z nich jest wyjazd do Karlskrony w Szwecji.
Rekrutacja i rozmowy rekrutacyjne
Kontynuujemy zapisy dla uczniów, którzy chcieliby się uczyć w naszej szkole podstawowej w klasach I, IV lub VII oraz w klasie I liceum ogólnokształcącego. Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie naszych szkół.
Dzieci i rodziców zapraszamy na rozmowy rekrutacyjne, podczas których uczniowie zaprezentują się. Prosimy o umówienie się w sekretariacie.
Zebrania z rodzicami
Kolejne zebrania dla rodziców uczniów z wychowawcami odbędą się 18 maja 2017 r. Na zebraniu zostaną podane informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem. Spotkania dla klas szkoły podstawowej odbywają się o godz. 17:00. Następnie o godz. 18:00, wszyscy spotykamy się na sali gimnastycznej. O godz. 18:15 rozpoczną się zebrania dla rodziców uczniów gimnazjum i liceum.